Програмата е предназначена за малки и средноголеми сервизи за битова техника и монтаж на климатици, аспирации и др.

Възможности и функции на програмата:
- склад за части
- доставки на резервни части с възможност за отложено плащане, като се следи задължене към доставчиците;
- пряка продажба на части, продажба към редовни клиенти с възможност за отложено плащане; следят се задълженията на редовните клиенти;

- картотека на клиенти
- база данни на редовните клиенти; за всеки клиент можете да зададете индивидуална отстъпка, oтделно за части и труд;

- служители, техници
- на всеки потребител на програмата могат да бъдат зададени индивидуални права за достъп до програмата;
- за всеки работник в сервиза се указва дали е служител (приемчик, счетоводител, магазинер и др.) или е сервизен техник;

- заплати
- за всеки служител или техник се въвежда твърда заплата;
- за техниците може да се въведе надбавка според извършената от него работа - по списък от работни операции, в който се въвежда стойността на ремонта в лв.

- ремонти и монтажи
- ремонти - всеки ремонт се извършва на три етапа:
1. приемане - отпечатва се ремонтна карта, в която се описват повредите и изискванията на клиента;
2. отчет - след като ремонта е извършен, се въвеждат работните операции, които техника е извършил за отремонтиране на уред, също и вложените резервни части;
3. издаване към клиента и плащане на ремонта - за редовните клиенти е възможно отсрочено плащане;
- услуги и кратки ремонти - това са дребни поръчки, за които не е необходимо да се пуска ремонтна карта.
- монтажи - тази функция е подобна на ремонтната дейност, но се извършва на адреса на клиента и обикновено се заявява няколко дена предварително. Освен това могат да бъдат зададени бъдещи дати за профилактики (често гаранцията на климатиците важи само при извършена периодична профилактика). Програмата води подробен списък на заявките за монтаж или профилактика по дати и часове.
- абонаменти - можете да въведете абонаментни договори за обслужване на редовни клиенти;
- възможност за изпращане на приетия уред към външен сервиз - гаранционен или подизпълнител на ремонта;

- документи, допълнителни функции
- печат на ремонтни карти - можете да редактирате бланката по Ваше желание и да задавате собствена бланка за ремонтна карта
- издаване на складови разписки при продажба на резервни части;
- издаване на фактури за ремонт или при продажба на резервни части;
- допълнителни приходи - от други дейности, напр. превоз, консултации и др.;
- допълнителни разходи - напр. консумативи, ток, телефон, наем и др.

- поддръжка на баркод-четец (на COM-порт) при продажби и въвеждане на серийни номера или IMEI на GSM аперати.

Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности.

Цена на продукта
с възможност за разсрочено плащане

Цена при първоначална регистрация за 2 год.
295 лв.

за всяка следваща инсталация в мрежа

120 лв.

годишна такса за поддръжка и обновяване на продукта
важи след 2-рата година

95 лв.
разсрочено плащане на първоначална регистрация
4 мес. Х 95 лв.
Oсобеностите при GSM-сервизите наложиха разработката на отделен продукт, в който са заложени различен вид на заявката за ремонт. Освен това програмата се разпространява с база данни IMEI, като при въвеждане на IMEI автоматично се попълват полетата за марката и модела на GSM-апарата. Премахната е ненужната за GSM-сервиз функция за монтажи и абонаменти.
Тази модификация на продукта е разработена съвместно с OMНИТЕЛ-сервиз.

Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности.

Цена на продукта
с възможност за разсрочено плащане

Цена при първоначална регистрация за 2 год.
245 лв.

за всяка следваща инсталация в мрежа

95 лв.

годишна такса за поддръжка и обновяване на продукта
важи след 2-рата година

85 лв.
разсрочено плащане на първоначална регистрация
4 мес. Х 75 лв.

 
1997-2005 © ActaSoft