Програмата е предназначена за малки и средни автосервизи

Възможности и функции на програмата:
- склад за части
- доставки на резервни части с възможност за отложено плащане, като се следи задължене към доставчиците;
- пряка продажба на части, продажба към редовни клиенти с възможност за отложено плащане; следят се задълженията на редовните клиенти;
- изкупуване и продажба на рез.части втора употреба - отпечатват се автоматично договори за изкупуване и продажба на такива части.

- картотека на клиенти и автомобили
- база данни на редовните клиенти; за всеки клиент можете да зададете индивидуална отстъпка, oтделно за части и труд;
- база данни на автомобили, които са на редовни клиенти или са на абонаментно обслужване в сервиза;

- служители, техници

- на всеки потребител на програмата могат да бъдат зададени индивидуални права за достъп до програмата;
- за всеки работник в сервиза се указва дали е служител (приемчик, счетоводител, магазинер и др.) или е сервизен техник;

- заплати
- за всеки служител или техник се въвежда твърда заплата;
- за техниците може да се въведе надбавка според извършената от него работа - по списък от работни операции, в които се въвежда стойността на ремонта в лв. или в работни часове. Ако е по работни часове - за всеки техник може да се зададе индивидуално стойността на труда като лв/час.

- ремонти
- ремонти - всеки ремонт се извършва на три етапа:
1. приемане - отпечатва се ремонтна карта, в която се описват повредите и изискванията на клиента
2. отчет - след като ремонта е извършен, се въвеждат работните операции на всеки от техниците работили по автомобила и вложените резервни части;
3. издаване към клиента и плащане на ремонта - за редовните клиенти е възможно отсрочено плащане
- услуги и кратки ремонти - това са дребни поръчки, за които не е необходимо да се пуска ремонтна карта, наприме услуги на автомивка, баланс и монтаж на гуми и др.
- абонаменти - можете да въведете абонаментни договори за обслужване на редовни клиенти

- документи, допълнителни функции
- печат на ремонтни карти - можете да редактирате бланката по Ваше желание и да задавате собствена бланка за ремонтна карта
- издаване на складови разписки при продажба на резервни части;
- издаване на фактури за ремонт или при продажба на резервни части;
- допълнителни приходи - от други дейности, напр. превоз с пътна помощ, консултации и др.;
- допълнителни разходи - напр. консумативи, ток, телефон, наем и др.

- поддръжка на баркод-четец (на COM-порт) при продажби и доставки

Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности.

Цена на продукта
с възможност за разсрочено плащане

Цена при първоначална регистрация за 2 год.
350 лв.

за всяка следваща инсталация в мрежа

120 лв.

годишна такса за поддръжка и обновяване на продукта
важи след 2-рата година и важи за цялата мрежа;

95 лв.
разсрочено плащане на първоначална регистрация
4 мес. Х 100 лв.

1997-2005 © ActaSoft