Често в практиката на магазините за аудиовизулна техника и GSM-магазините най-вече, се налага изкупуване на употребявани уреди и апрати, например когато клиентът желае да си върне закупена от него стока и да си доплати разликата до нов модел или за друга стока.
Тази програма ще ви бъде много полезна точно при тези опреации.

Ako ползвате Inventory Light или модул Магазин - тази програма не Ви е необходима, нейните функции са вградени в горепосочените програми.

При изкупуване на стоката програмата отпечатва по Ваше желание консигнационен договор, с който можете да докажете произхода на тази стока и да се предпазите от евентуални проблеми. При изкупуване имате възможност за избор дали веднага да изплатите уреда или клиентът ще ви го остави на консигнация. Задължително се описват имената, ЕГН и лична карта на собственика на стоката.Също така можете да въведете сериен номер (IMEI при GSM-апаратите), допълнително описаниe за приетата стока - нар. видими дефекти, допълнителни аксесоари и т.н.

При продажба на уред втора употреба, програмата отпечатва договор за продажба на уреда, в който е заложено че при проблеми със собствеността, купувачът ще търси отговорност не от магазина, от лицето, оставило стоката за продажба.

След като вече сте въвели стоката в програмата, имате възможност лесно да я намерите по наименование, сериен номер (IMEI) или част от него, по данните на собственика и т.н.

Програмата се интегрира с Inventory, като всяка операция се записва в касата, изплащането и продажбата на стоките се записва като допълнителен разход, съответно приход.

За да ползвате добре справките и възможностите на програмата,
трябва да познавате свойствата на таблиците -
прочетете това

Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности и да прецените дали ще бъде полезна за Вашата работа.Цена: 95 лв. 
1997-2005 © ActaSoft