aктуална верия 3.17

за клиенти на версии преди 3.00, моля прочетете това

Това е програма, която се инсталира в магазините. Позволява да се правят продажби, допълнителни приходи и разходи, приемане и издаване на сервизни поръчки, приемане и продажба на уреди втора употреба.

Целта на програмата е да може да се осъществява точна отчетност на стоките в магазина и да се следят стоковите и касовите операции.

Тази програма се зарежда със стоки единствено чрез импорт на данни от файл - дискета или чрез Интернет. Тези файлове се генерират от Inventory, малки са по размер и могат лесно да се пращат чрез e-mail дори и при бавна връзка.

Възможности на програмата:
- продажба на стоки към краен клиент - касово плащане;
- продажби с картово разплащане (Транскард, Евролайн и др. карти), през лизингови компании като ЦКБ, Джет кредит и др.
- въвеждане на приходи и разходи;
- издаване на гаранционни карти за продавания уред;
- Изкупуване и продажба на уреди втора употреба; програмата отпечатва необходимите договори за приемане и продажба на уреди втора употреба;
- Приемане на уреди за сервиз и печат на сервизни поръчки
- Издаване на фактури

Всяка една операция задължително се записва и в касата - продажби, анулиране на продажба, въвеждане на разход или приход (видовете разходи и приходи се задават в централната програма), продажба на употребявани уреди, отчет и изплащане на сервизна поръчка.

Данните за продадените стоки, за приходите и разходите, за издадените гаранции и операциите със уреди втора употреба се изпращат по време на отчета и се импортират в Inventory, а сервизните поръчки могат да се записват във файлове, които директно да се заредят в програмата за GSM-сервизи

Очетът на магазина също се прави чрез генериран от модула файл, който се импортира в Inventory и по този начин се отчитат продажбите и касата на магазина. Тези отчети по принцип е добре да бъдат ежедневно.

Можете да правите ревизии, като разликите между намереното и очакваното количество се записват в Excel-файл за всяка ревизия.

Модулът поддържа работа с баркод-четец - задължително е обаче да не е клавиатурен, а свързан към COM1 или COM2 (серийните портове).

За да ползвате добре справките и възможностите на програмата,
трябва да познавате свойствата на таблиците -
прочетете това


Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности и да прецените дали ще бъде полезна за Вашата работа.

Цена: 125 лв.
При повече от 3 инсталации - 25% отстъпка!
1997-2005 © ActaSoft