С този модул имате възможност да извършвате собствен лизинг на продаваните от Вас стоки. Програмата се инсталира отделно и се лицензира отделно. Тя не може да работи като самостоятелна програма, изисква да сте инталирали и да ползвате Inventory.

Модулът е напълно интегриран с Inventory, като стоките по лизинговите сделки се изваждат от съответния склад, записва се справка за направената продажба, записва се сумата на лизинговата вноска в касата на съответния търговски обект.

При определяне на лизинговите условия имате голяма свобода - можете да зададете дата на 1-вта вноска, ако е различна от датата на лизинговата сделка, можете да определите обичайна дата, на която клиента ща прави своите вноски според обичайната дата, на която той получава заплати.

С тази програма печатате погасителен план на лизинговия договор, в който са описани датите и сумите на вноските.

Засега не се предвижда програмата да печата лизингов договор, тъй като това е юридически документ, за който всеки потребител на програмата би трябвало да се консултира с юрист.

С тази програма имате възможност да направите разнообразни справки - финансови задължения на клиенти към избрана от Вас дата, очаквани плащания към избрана дата, суми на стоките, раздадени по неприключени сделки и др. При евентуални закъснения програмата дава справка с възможност за отпечатване на неизправните клиенти, като в тази справка се включва брой на просрочените вноски, обща просрочена сума, стоката, която му е дадена и др.

При плащане на текуща вноска от клиент имате възможност за въвеждане на сума, различна от определената по договора, т.е. имате възможност да приемете 2 или повече вноски наведнъж, да приключите предсрочно лизинговата сделка и т.н.

Програмата има 30-дневен пробен период, през който можете да ползвате всичките й възможности и да прецените дали ще бъде полезна за Вашата работа.

За да ползвате добре справките и възможностите нашите програми,
трябва да познавате свойствата на таблиците -
прочетете това


Цена на модула: 95 лв.
1997-2005 © ActaSoft